Historia Klubu BOCK

HISTORIA   KLUBU

         Jesienią 2005 roku w Rawiczu spotkali się fanatycy strzelectwa sportowego i myśliwskiego - Antoni Kmieć, Ryszard Kapłon, Robert Kowalski, Michał Domagalski, Andrzej Samol, Dariusz Domaniecki, którzy postanowili podjąć działania mające na celu złożenie Klubu Strzeleckiego na bazie istniejącej strzelnicy myśliwskiej w Rawiczu - Dębnie /leśniczówka/

              W dniu 30 stycznia 2006r.   w Rawiczu   zebrało się 18 osób jako założyciele ,zakładający stowarzyszenie kultury fizycznej  pod nazwą Rawicki Klub Sportowy “BOCK” i uchwalili   Statut Klubu. Wybrano Komitet Założycielski w składzie: kol. Ryszard Kapłon, Michał Domagalski i Antoni Kmieć których zadaniem było przeprowadzenie czynności rejestracyjnych Klubu w Starostwie Powiatowym w Rawiczu i zwołanie Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej RKS „BOCK”. W dniu 06 lutego 2006r. Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Starostwa Powiatu Rawickiego pod Nr 12/2006. z prowadzeniem Następnie Klub został wpisany do rejestru Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie i  przyjęty jak członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zarejestrowany pod Nr 6/2006.

            Przeprowadzono modernizację strzelnicy śrutowej w m. Dębno - leśniczówka, która otrzymała Decyzję Burmistrza Gminy Rawicz o dopuszczeniu strzelnicy sportowo – myśliwskiej do użytkowania.  Następnie wspólnie z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu podjęto działania przywrócenia do stanu używalności obiekty strzelnicy na terenie byłego poligonu wojskowego w Rawiczu - Sierakowie przy ul. Leśnej.  Oddanie do użytku strzelnicy pneumatycznej i kulowej miało na celu prowadzenie szkolenia, treningów i zawodów strzeleckich przez cały rok głównie dla dzieci, młodzieży seniorów członków Klubu "BOCK"  oraz  strzelań szkoleniowych dla służb mundurowych, myśliwych, zakładów pracy, organizacji społecznych i społeczeństwa.

         W miesiącu lutym 2007r. Komisja Licencyjna PZSS w Warszawie  przyznała Licencję Klubową Nr 161/02/2007 dla RKS "BOCK" w Rawiczu  na udział we współzawodnictwie sportowym w strzelectwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych, kulowych i śrutowych.

        Klub "BOCK" prowadzi działalność statutową a głównie organizacyjno - szkoleniową w rozwoju strzelectwa sportowego. Członkowie naszego klubu złożyli egzaminy i otrzymali  patenty oraz licencje strzeleckie, i legitymacje PZSS na uprawianie strzelectwa sportowego. Ponadto wielu z członków po spełnieniu wymogów Ustawy o broni i amunicji otrzymało pozwolenie na zakup i posiadanie własnej broni sportowej.   Klub nasz posiada kadrę trenerską z uprawnieniami trenera i instruktora  strzelectwa sportowego PZSS. Ponadto posiadają   uprawnienia  instruktora – sędziego strzelectwa myśliwskiego PZŁ oraz instruktora strzelectwa sportowego i sportów obronnych LOK. Członkowie Klubu posiadają licencje sędziowskie klasy Państwowej, Pierwszej, Drugiej i Trzeciej.