E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Zawody z okazji 104 rocznicy powrotu Rawicza do Polski

Tytul:
Zawody z okazji 104 rocznicy powrotu Rawicza do Polski
Kiedy:
So, 27. styczeń 2024, 09:00 h
Gdzie:
Strzelnica OSiR - Sierakowo - Rawicz, wielkopolskie
Kategorie:
Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kcz, Pcz, WZSS
Odslony:
20614
Utworzone przez:
Bogdan Wojtal
Zawody z okazji 104 rocznicy powrotu Rawicza do Polski

Opis

 Zgłoszenie

RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”         

w RAWICZU

 

Licencja PZSS - LK - 1005/2024

 

 

Zawody z okazji 104 rocznicy

powrotu Rawicza do Polski

 

 

 

REGULAMIN   ZAWODÓW

  w strzelaniu z pistoletu i karabinu

 

 

Zawody ujęte w kalendarzu imprez Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na 2024 rok

 

 

 Rawicz  - 27 styczeń 2024 r.

 

 

 

ORGANIZATOR
 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA
 • 27 stycznia 2024 r. od godz. 900
 • strzelnica kulowa  OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna

 

UCZESTNICTWO

 • członkowie klubów, sekcji strzeleckich – posiadających licencje zawodnicze
 • zapisy drogą elektroniczną – w terminie do 24 stycznia 2024 r.  kliknij: (regulamin płatności elektronicznych)
   
 • płatność za konkurencje przelewem na konto klubu – najpóźniej do 23 stycznia 2024 r.

KONKURENCJE

 

I .INDYWIDUALNE  Z  BRONI  SPORTOWEJ

 

 • Karabin  pneumatyczny  10 strz.
        3 strzały próbne, 10 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m, tarcza  Kpn,  czas 10 min. 
 • Karabin  dowolny  20 strzałów
        3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS3,  czas 20 min.
 • Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100m , tarcza 23p mini,  postawa siedząc, czas 10 min.
 • Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów bez optyki
           3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100m, tarcza 23p, postawa siedząc, czas 10 min.
 • Pistolet  pneumatyczny  10 strzałów
  3 strzały próbne, 10 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m,   tarcza Ppn, czas 10 min.
 • Pistolet sportowy 20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25m, tarcza TS 1, czas 20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów 
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, odległość 25m, tarcza TS3, postawa stojąc, czas 20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów 
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, odległość 50 m, tarcza 23p, postawa stojąc, czas  20 min. 
 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie)
  • 8 naboi (zawodnik może załadować jednorazowo tylko 2 naboje), amunicja Trap lub Skeet 24 gr., 8 popperów ustawionych do 20m, postawa stojąca
  • sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie ,,start" zawodnik podbiega ok.20m. do stanowiska na którym znajduje się broń (własna lub klubowa), ładuje do strzelby 2 naboje i oddaje 2 strzały do popperów. Następnie procedura ta powtarza się jeszcze 3-krotnie (za każdym razem zawodnik ładuje tylko 2 naboje). Do czasu strzelania wraz z dobiegnięciem zawodnika (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nieprzewrócenie metalowych celów (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Naboje zawodnik może mieć cały czas przy sobie lub na stanowisku strzeleckim.
 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie do poppera 8 strzałów na czas)
  • 8 naboi amunicja Trap lub Skeet 24 gr.
  • zawodnik rozpoczyna konkurencję stojąc na stanowisku z rozładowaną bronią i amunicją na stoliku, ręce w górze,
  • na dźwięk timera zawodnik oddaje 8 strzałów do jednego poppera, znajdującego się w odległości 15 m.,
  • zawodnik może załadować jednorazowo jedynie 2 naboje do broni,
  • o miejscu decyduje czas oddania wszystkich strzałów do poppera,
  • brak kar za nietrafienie poppera, konkurencja typowo na zręczność i szybkość oddawania strzałów. 

KLASYFIKACJA

 • indywidualna open w każdej konkurencji

NAGRODY

 • za zajęcie miejsc I - III   w każdej konkurencji statuetki

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 • program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,
 • strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,
 • zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF i PZSS,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną kulową wynosi 40 zł,
 •  zgłoszenie po terminie dodatkowa opłata 10 zł. za konkurencje
 • obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do zawodów ( do 23 stycznia )
   
 • weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie startowego przez zawodników, którzy nie dokonali wcześniejszego przelewu, w dniu zawodów  od godziny 800 do godziny 1000
 • po wpłaceniu startowego każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek,
 • organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,
 • zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,
 • w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,
 • składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,
 • wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem 605 583 119,

Prezes RKS BOCK Rawicz

                                                                      

            (-) Ryszard Kapłon

 

           


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR - Sierakowo
Ulica:
Leśna
Kod:
63-900
Miasto:
Rawicz
Województwo:
wielkopolskie
Kraj:
Poland
Strzelnica OSiR - Sierakowo

Opis

Strzelnica kulowa - OSiR ul. Leśna w Sierakowie.