E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Pożegnanie Lata

Tytul:
Pożegnanie Lata
Kiedy:
So, 28. wrzesień 2024, 09:00 h
Gdzie:
Strzelnica OSiR - Sierakowo - Rawicz, wielkopolskie
Kategorie:
Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kcz, Pcz, WZSS
Odslony:
18300
Utworzone przez:
Snajper

Opis

Zgłoszenie kula (kliknij obok)

 

RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”         

w RAWICZU

 

Licencja PZSS - LK - 1005/2023

 

Zawody ,,Pożegnanie Lata" 

 

REGULAMIN   ZAWODÓW

 w strzelaniu z pistoletu i karabinu

 

 Rawicz  - 28 wrzesień 2024 r.

 

 

 

ORGANIZATOR

 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA

 • 28 września 2024 r. od godz. 900
 • strzelnica kulowa  OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna

UCZESTNICTWO

 • członkowie klubów, sekcji strzeleckich – posiadających licencje zawodnicze 

KONKURENCJE

 

I. INDYWIDUALNE  Z  BRONI  SPORTOWEJ

 • Karabin  dowolny  20 strzałów  leżąc
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS 3,  czas 20 min.
 • Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m , tarcza 23p,  postawa siedząc, czas 10 min.
 • Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów bez optyki
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m, tarcza 23p, postawa siedząc, czas 10 min.
 • Pistolet sportowy20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów 
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 50 m, tarcza 23p, czas  20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu konkurencja dynamiczna
  • Tor 1: Cele - 10 tarcz IPSC
  • Minimalna liczba strzałów - 20
  • Pozycja startowa - stojąc w wyznaczonym obszarze
  • Sygnał startowy - sygnał dźwiękowy timera
  • Procedura - po sygnale startowym ostrzelać wszystkie cele 2 razy w dowolnej kolejności z wyznaczonych obszarów. Wymagana 1 zmiana magazynka.
  • Konkurencja przeprowadzona będzie w oparciu o przepisy IPSC
  • W konkurencji startować mogą zawodnicy z własną bronią centralnego zapłonu o kalibrze co najmniej 9x19 mm, amunicją i kaburą.


   KLASYFIKACJA
 • indywidualna open – w każdej konkurencji

 

NAGRODY

 • za zajęcie miejsc I - III   w każdej konkurencji statuetki

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,
 • strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,
 • zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF, PZSS, IPSC,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną kulową wynosi 40 zł,
 • obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do zawodów ( na 3 dni przed )
 • startowe można opłacać wyłącznie przelewem  (regulamin płatności elektronicznej)
 • weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie startowego w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800 do godziny 1000
 • po wpłaceniu startowego każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek,
 • organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,
 • zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,
 • w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,
 • składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,
 • wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem 605 583 119,

Prezes RKS BOCK Rawicz

                                                                      

 

  

 

          


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR - Sierakowo
Ulica:
Leśna
Kod:
63-900
Miasto:
Rawicz
Województwo:
wielkopolskie
Kraj:
Poland
Strzelnica OSiR - Sierakowo

Opis

Strzelnica kulowa - OSiR ul. Leśna w Sierakowie.