E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Zawody Mikołajkowe

Tytul:
Zawody Mikołajkowe
Kiedy:
So, 7. grudzień 2024, 09:00 h - Śr, 18. grudzień 2024
Gdzie:
Strzelnica OSiR i myśliwska - Rawicz, Wielkopolskie
Kategorie:
Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kcz, Pcz, Strzelba, WZSS
Odslony:
36484
Utworzone przez:
Snajper

Opis

 

 

Zgłoszenie na zawody sobotnie

Zgłoszenie na zawody niedzielne

 

RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”

w RAWICZU

 

                                                                                                Licencja PZSS - LK - 1005/2023

Zawody Mikołajkowe

 

REGULAMIN   ZAWODÓW

  w strzelaniu z pistoletu, karabinu i strzelby

 

 Rawicz  - 09-10 grudnia 2023 r.

ORGANIZATOR

 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

 

MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA

 • 09 grudnia 2023 r. od godz. 9:00 
 • strzelnica OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna
 • 10 grudnia 2023 r. od godz. 9:00               
 • strzelnica rzutkowa  w Rawiczu - Leśniczówka

UCZESTNICTWO

 • członkowie klubów, sekcji strzeleckich – posiadających licencje zawodnicze

                                                  

                                              

 9.12.2023 r.

KONKURENCJE

I. INDYWIDUALNE  Z  BRONI  SPORTOWEJ

 • Karabin  pneumatyczny  10 strz.
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m, tarcza  Kpn,  czas 10 min.
 • Karabin  dowolny  20 strzałów  leżąc
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS 3,  czas 20 min.
 • Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m , tarcza 23p mini,  postawa siedząc , czas 10 min.
 • Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów bez optyki
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m, tarcza 23p, postawa siedząc, czas 10 min.
 • Pistolet  pneumatyczny  10 strzałów
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m,   tarcza Ppn, czas 10 min.
 • Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min
 • Pistolet centralnego zapłonu20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów 
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 50 m, tarcza 23p, czas  20 min.
 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie)
  • 8 naboi (zawodnik może załadować jednorazowo tylko 2 naboje), amunicja Trap lub Skeet 24 gr., 8 popperów ustawionych do 20m, postawa stojąca
  • sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie ,,start" zawodnik podbiega ok.20m. do stanowiska na którym znajduje się broń (własna lub klubowa), ładuje do strzelby 2 naboje i oddaje 2 strzały do popperów. Następnie procedura ta powtarza się jeszcze 3-krotnie (za każdym razem zawodnik ładuje tylko 2 naboje). Do czasu strzelania wraz z dobiegnięciem zawodnika (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nieprzewrócenie metalowych celów (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Naboje zawodnik może mieć cały czas przy sobie lub na stanowisku strzeleckim.
 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie do poppera 8 strzałów na czas)
  • 8 naboi amunicja Trap lub Skeet 24 gr.
  • zawodnik rozpoczyna konkurencję stojąc na stanowisku z rozładowaną bronią i amunicją na stoliku, ręce w górze,
  • na dźwięk timera zawodnik oddaje 8 strzałów do jednego poppera, znajdującego się w odległości 15 m.,
  • zawodnik może załadować jednorazowo jedynie 2 naboje do broni,
  • o miejscu decyduje czas oddania wszystkich strzałów do poppera,
  • brak kar za nietrafienie poppera, konkurencja typowo na zręczność i szybkość oddawania strzałów.
                                            10.12.2023 r.
  II. INDYWIDUALNE  Z  BRONI  ŚRUTOWEJ 

PROGRAM     GODZINOWY

 •   godz. 900                                        KONKURENCJA   - SKEET 25
 •    po zakończeniu skeet                     KONKURENCJA   - DOUBLE TRAP 30
 •  po zakończeniu double trap              KONKURENCJA   - TRAP 25

KLASYFIKACJA

 • indywidualna open – w każdej konkurencji

KLASYFIKACJA

 • indywidualna open – w każdej konkurencji

NAGRODY

 • za zajęcie miejsc I - III   w każdej konkurencji nagrody rzeczowe

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,
 • strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,
 • zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF i PZSS,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną kulową wynosi 40 zł,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną pneumatyczną wynosi 10 zł,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną Skeet – 50 zł, Trap – 50 zł, Double Trap – 60 zł.
 • weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie startowego w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800 do godziny 1000
 • po wpłaceniu startowego każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek,
 • organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,
 • zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,
 • w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,
 • składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,
 • wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem 605 583 119,

                                                                          Prezes RKS BOCK Rawicz                     
                                                                                  Ryszard Kapłon


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR i myśliwska
Miasto:
Rawicz
Województwo:
Wielkopolskie
Kraj:
Poland

Opis

Impreza odbywająca się jednocześnie na dwóch strzelnicach:

- strzelnica OSiR, ul. Leśna w Sierakowie

- strzelnica myśliwska, ul. Żniwna 59 w Masłowie